Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Tekuće i investiciono održavanje › Tekuće i investiciono održavanje

Tekuće i investiciono održavanje

Aktivnosti podrazumevaju upravljanje tekućim i investicionim održavanjem:

 • Redovno servisiranje lifta(ako Stambena zajednica isti poseduje)
 • Redovno servisiranje aparata, opreme i uređaja PP zaštite
 • Popravka – zamena automata zajedničkog osvetlenja, prekidača i sijalica
 • Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija
 • Čišćenje slivnika, oluka i olučnih cevi zgrade
 • Popravka – zamena okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormara stujomera, vodomera, telefonske i televizijske instalacije
 • Krečenje i bojenje zajedničkih prostorija u zgradi
 • Farbanje cevne mreže grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade
 • Održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade(čišćenje i pranje ulaza, stolarije, zajedničkih prostorija, stepeništa, liftova, hodnika, zastakljenih površina)
 • Čišćenje i održavanje platoa oko zgrade
 • Košenje trave na zemljištu Stambene zajednice


Aktivnosti na tekućem održavanju koje se izvode radi sprečavanja štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, imovinu veće vrednosti, imaju prioritet u rešavanju u i to u roku 30 dana:

 • Skidanje i popravku elemenata fasade za koje se ustanovi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine
 • Popravka – zamena dela krova radi zaštite od prokišnjavanja(dimnjaci, kanali i otvori)
 • Ponovno stavljanje lifta u pogon,
 • Popravka – zamena delova lifta i ispitivanje ispravnosti
 • Popravka – zamena оluka, cevi i opšivki, ako se ustanovi da su uzrok pojave vlage i prokišnjavanja
 • Popravka – zamena oštećenih delova zgrade za koje se ustanovi da ugrožavaju bezbednost ljudi imovine
 • Održavanje zgradaPopravka – zamena vodovodne –kanalizacione cevi kada dođe do prskanja
 • Popravka – zamena hidrofora i delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode
 • Izbacivanje podzemnih voda iz prostorija zgrade
 • Otklanjanje uzroka nestanka struje od strujo-mernog ormara do potrošača
 • Ustanovljavanje i otklanjanje uzroka – kvarova elektriziranja u zgradi, koji mogu dovesti do požara
 • Popravka – zamena cevne gasne i toplovodne mreže zbog prskanja mreže
 • Popravka – zamena stepeništa, hidranta, creva i drugih PP delova zbog oštećenja, prskanja ili nestanka
 • Popravka – zamena neispravnih gromobrana
 • Popravka – zamena agregata
 • Druge aktivnosti kojima se sprečavaju štetne posledice po život i zdravlje ljudi, imovine i životne sredine
Hitne intervencije

Profesionalni upravnik  bez odlaganja, a najkasnije u roku 48h, preduzima mere i aktivnosti hitnih intervencija radi zaštite života i zdravlja ljudi i njihove imovine, uređaja, instalacija i opreme i to:

 • Оdglavljivanje, obezbeđenje i oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenje kabine lifta
 • Zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usled prskanja vodovodne instalacije
 • Intervencije kojima se zgradi obezbeđuje redovno snadbevanje vodom i električnom energijom
 • Odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili posebnom delu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostora
 • Obezbeđenje ugroženog prostora
 • Preduzimanje zaštitnih mera u cilju prevencije od požara i drugih oštećenja kojima se sprečava ugrožavanje bezbednosti lica i imovine