Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Osiguranje stambene zajednice › Osiguranje stambene zajednice

Osiguranje stambene zajednice

Na osnovu čl.48.Zakona о stanovanju i оdržavanju zgrada" (Sl.gl.. RS 104/16), Stambena zajednica se može osigurati od šteta pričinjenih trećim licima:   

 • Zajedničke prostorije zgrade (ulazni prostor, stepenište, vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušiona za veš, zajednička terasa, temelji, noseći zidovi i stubovi, međuspratne i druge konstrukcije, zidna ispuna, izolacija i završna obrada zida prema spoljašnom prostoru, strehe, fasade, krov, dimnjaci, kanali za provetravanje, svetlarnici- konstrukcija i prostori za lift,
 • Zajedničke instalacije i gromobrani ,
 • lift, oprema, i uređaji, aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara.

 


Osiguranje od požara i opasnosti

Održavanje zgrada   Održavanje zgrada
„Zakon o zaštiti od požara“(Sl.gl. RS br. 111/09 , 20/15) propisao je obavezu celokupnije i odgovornije brige održavanja vatrogasne opreme (aparati i oprema za gašenje, sistema ventilacije, gasna instalacija vatrogasni putevi) kao i ostale  instalacije i uređaje u funkciji zaštite od požara(elektroinstalacije, gromobrani i ložišna instalacija) i organizovanje vežbi za visoke objekte


ОSNOVNE OPASNOSTI:

 • Održavanje zgradaPožar i udar groma
 • Eksplozija (osim nuklearne eksplozije)
 • Oluja
 • Vetar
 • Grad
 • Udar automobile u vlasništvu i udar nepoznatog motornog vozila, radnog uređaja u osigurani objekat
 • Pad i udar vazduhoplova
 • Manifestacija i demonstracija (osim u slučaju rata)
 • Izlevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, te sistema centralnog grejanja – neočekivano izlevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cevi, iz uređaja za grejanje toplom vodom i parom, te drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu zbog oštećenja, lom ili prskanje cevi ili otkazivanje uređaja za upravljanje i sigurnosti tih cevi i uređaja.
 • Poplave, bujice i visoke vode - (poplavom se smatra stihijsko neočekivano plavljenje terena vodenom masom, a bujicom se smatra stihijsko i neočekivano plavljenje vodenom masom na nizbrnim zemljištima zbog jakih iznenadnih padavina i slevanja vode na cestama i putevima).