Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Rezervni fond › Rezervni fond

Rezervni fond

Rezervni Fond se formira na osnovu većinski donešene odluke Stambene zajednice  i ta Odluka ima pravno dejstvo na sve etažne vlasnike i tada svi imaju zakonsku  obavezu da uplaćuju dogovorena sredstva u dogovorenim rokovima na tekući račun Stambene zajednce. Obaveza je definisina članom 63. i 64. „Zakona o stanovanju i održavanju zgrada“ kao osnovni izvor prihoda za potrebe održavanja Stambene zajednice, njenih delova i uređaja.

Rezervni Fond je zajednički fond svih Vlasnika posebnih i samostalnih delova, koji nastaje akumulacijom sredstava koje uplaćuju svi vlasnici, na poseban tekući račun Stambene zajednice.  To su namenska sredstva za pokriće investicionog održavanja Stambene zajednice.

Svaki Vlasnik ima pravo da dobije izvod stanja Rezervnog Fonda i ono će mu se pružiti u pisanom ili elektronskm obliku. 

Odluku o formiranju i visini uplate svakog Vlasnika u Rezervni Fond donosi pr. upravnik .

Visina izdvajanja istom Odlukom se određuje na 2 načina :

  1. Minimalnim iznosom koji ne može biti niži od iznosa propisanog aktom o investicionom održavanju 
  2. Prema potrebama investicionog održavanja Stambene zajednice  

 

Profesionalni upravnik ima obavezu evidentiranja prihoda i rashoda, pravljenje izveštaja o stanju Rezervnog Fonda najmanje 2 puta godišnje, kao i dostavljanje računa – faktura za investiciono održavanje svakom vlasniku, ako je tako Ugovorom regulisano.

Obavezu plaćanja troškova investicionog održavanja imaju i zakupci stanova preko godinu dana.

Profesionalni upravnik za svakog Vlasnika vodi evidenciju uplata i zaduženja.

Održavanje zgradaProtiv lica koja ne ispunjavaju zakonsku obavezu profesionalni upravnik će u ime Stambene zajednice pokrenuti postupak za naplaćivanje potraživanja uključujuči i prinudnu naplatu